TRANG CHỦ | Tầm nhìn & sứ mệnh

Tầm nhìn và sứ mệnh


TẦM NHÌN

Thuanthanhtech đã và đang từng bước thực hiện mục tiêu trở thành một trong những công ty công nghệ hang đầu Việt Nam.

Đạt được sự tín nhiệm của khách hàng và các đối tác kinh doanh chính là nhân tố quan trọng góp phần vào sự thành công của chúng tôi.

Không chỉ đem những điều tốt đẹp đến cho khách hàng, Thuanthanhtech còn tạo ra nhiều cơ hội thành công cho đội ngũ nhân viên của mình. Mỗi nhân viên đều có thể tự hào khi làm việc tại thuanthanhtech.

Thuận Thành Tech - Tầm nhìn & sứ mệnh

 

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của Thuanthanhtech là đem lại những giải pháp và dịch vụ công nghệ tốt nhất nằm đáp những sự kỳ vọng của khách hàng, giúp khách hàng đạt được mục tiêu trong chiến lược kinh doanh lâu dài của họ.

Chúng tôi đánh giá sự thành công dựa trên cơ sở thành công của khách hàng và các đối tác liên quan. Sự thành công đó tất yếu phải dựa trên các yếu tố về chất lượng cao (dịch vụ với chuẩn mực quốc tế), tính an toàn tại công trường, giá thành hợp lý và các giải pháp với tiến độ thích hợp.

THUẬN THÀNH TECH CO.,LTD